Dochody własne gminy w czołówce

 

Skarżysko-Kamienna znajduje się w czołówce świętokrzyskich gmin pod względem wysokości dochodów własnych i znacznie powyżej średniej krajowej – wynika z opublikowanego właśnie raportu GUS na temat budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

– To najlepszy dowód na stale poprawiającą się sytuację w naszym mieście i naszą finansową niezależność. Cieszę się, że jedynie przez trzy lata udało nam się zrobić tyle dobrego dla miasta, a przed nami jeszcze rok wytężonej pracy – ocenia prezydent miasta Konrad Krönig.

W raporcie Urzędu Statystycznego w Kielcach czytamy, że w 2016 roku dochody własne w skali kraju stanowiły 44,3% ogółu dochodów. W Skarżysku-Kamiennej w minionym roku dochody własne stanowiły 55,9% dochodów ogółem, co plasuje nasze miasto na wysokiej pozycji pod tym względem za gminami: Sitkówka-Nowiny (68,9%), Połaniec (64,3%) i Sandomierz (62,5%). Dochody własne na poziomie przekraczającym 50,0% dochodów ogółem odnotowano w ośmiu świętokrzyskich gminach.

Przypomnijmy, iż na dochody ogółem składają się: dochody własne (to wpływy z podatków, opłat, sprzedaży mienia czy z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych – PIT i prawnych - CIT), a także otrzymywane dotacje i subwencje (przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa).

Należy w tym miejscu podkreślić, iż w minionym roku na relację dochodów własnych gminy do dochodów ogółem duży wpływ miała dotacja otrzymana na wypłaty świadczeń „500+”. Gdyby nie ta dotacja, dochody własne gminy stanowiłyby ponad 62,5% dochodów ogółu. Byłby to najwyższy wskaźnik od ponad 10 lat.

Wysoki procentowo udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem – zdaniem wielu analityków – jest uzależniony od lokalnej sytuacji gospodarczej i świadczy o zamożności jednostki samorządu oraz jego dużej samodzielności finansowej i niezależności od wpływów z budżetu państwa. Wysokie dochody własne świadczą także o potencjale gospodarczym.

– Cieszę się, że przez trzy lata – muszę podkreślić tylko trzy lata – udało nam się tyle dobrego zrobić dla miasta – mówi prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig. – Tak duży procentowo udział dochodów własnych w ogólnych dochodach naszego miasta świadczy o dobrej sytuacji i kondycji budżetowej miasta. Pamiętajmy, że jest to między innymi dochód z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych, a wysoki wskaźnik świadczy o poprawiającej się sytuacji finansowej mieszkańców. To także wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Przypomnę, że w 2016 roku zrealizowaliśmy sprzedaż na poziomie 98% planu, przy czym nie tylko sprzedajemy mienie inwestorom, ale także dążymy do pozyskiwania nowych nieruchomości, które będziemy mogli przygotowywać pod kolejne inwestycje – dodaje prezydent miasta.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd