Porozumienie SAN i ZPO w Tarnobrzegu

 

W dniu 12 grudnia 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu reprezentowanym przez kierownika Barbarę Zych, a Wydziałem Zamiejscowym w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi reprezentowanym przez dziekana – dr Grzegorza Wilka-Jakubowskiego, w sprawie nawiązania współpracy w zakresie działalności edukacyjno-badawczej we wszystkich obszarach będących przedmiotem zainteresowania obu stron.

W ramach wzajemnej współpracy Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zobowiązał się m.in. do działań promocyjno-informacyjnych, zmierzających do prowadzenia działalności popularyzacyjnej dotyczącej edukacji społeczno-ekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny opieki zdrowotnej), organizowania konferencji i innych przedsięwzięć naukowych we współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu, wymiany informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, naukowych oraz udostępniania analiz i ekspertyz dotyczących szeroko rozumianej sfery społeczno-ekonomicznej (z uwzględnieniem dziedziny opieki zdrowotnej), zapraszania przedstawicieli Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach Uczelni, a także wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej sfery społeczno-ekonomicznej.

– Jestem przekonany, że podpisane porozumienie zaowocuje kolejnym cennym doświadczeniem dla studentów naszej uczelni – powiedział Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu dr Grzegorz Wilk-Jakubowski.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd