Tczew. Fabryka Sztuk wzbogaciła się o cenny zabytek

Pan Tomasz Olszewski, mieszkaniec Tczewa, za pomocą wykrywacza metalu na polu ornym w miejscowości Dąbrówka Tczewska znalazł zabytek archeologiczny – fibulę oczkowatą z serii pruskiej datowaną na ok 0–160 r. n.e. Zabytek ten przekazał do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po przekazaniu znaleziska do urzędu, miejsce jego przechowywania określa Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pan Tomasz Olszewski, zastrzegł sobie, iż w związku z tym, że fibula została znaleziona na terenie gminy Tczew, prosi o przekazanie jej do Fabryki Sztuk.

Fibula jest to ozdobna, metalowa zapinka do spinania szat, funkcją i kształtem zbliżona do współczesnej agrafki.

Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk, wyraziła zgodę na przyjęcie zabytku i w ten sposób, w ramach depozytu, ta instytucja stała się posiadaczem fibuli.