Wynalazek stymulujący wzrost mikroorganizmów

 

Na Uniwersytecie Łódzkim zostało opracowane lekkie kruszywo otoczone biopolimerem „BioKer”. Wynalazek ten pozwala usuwać ze środowiska wodnego zanieczyszczenia fosforanowe i stymulować wzrost mikroorganizmów oraz roślin w uprawach bez użycia gleby.

BioKer został opracowany przez mgr Pawła Jarosiewicza i prof. Macieja Zalewskiego z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Za wynalazek nagrodzono ich Złotym Medalem na Targach Wynalazczości w Paryżu.

Zanieczyszczenie wody, szczególnie w obszarze miejskim, stało się w XXI wieku niezwykle uciążliwie. Uniwersalny materiał do poprawy jakości środowiska narażonego na występowanie długich okresów suszy m.in. w miastach, stanowi deszczówka, którą jednak nie do końca umiemy zarządzać i gospodarować nią w zbiornikach. Zawiera bowiem ona dużo zanieczyszczeń zebranych z ulic i powierzchni utwardzonych, które przedostają się bezpośrednio do rzek czy zbiorników wodnych – wyjaśnia Paweł Jarosiewicz.

infoplanet wydarzenia technologia usuwanie zanieczyszczen z wody Pawel Jarosiewicz

W walce z zanieczyszczeniami wody może pomóc ekohydrologia – nauka, którą rozwinął prof. Maciej Zalewski ze swoim zespołem

Ekohydrologia dotyczy przede wszystkim podwójnej regulacji, czyli założenia, że czynnikami hydrologicznymi możemy regulować biologię, a biologicznymi regulować m.in. jakość wód – mówi prof. Jarosiewicz. – Projekt, który opracowaliśmy to lekkie kruszywo ceramiczne opłaszczone biopolimerem, zaś w skład biopolimeru możemy włączać substancje, które nadają indywidualne cechy dla danej bariery. Dzięki temu, przy odpowiedniej modyfikacji otoczki biopolimerowej, możemy np. wychwytywać jony fosforanowe ze środowiska wodnego, stymulować wzrost mikroorganizmów na powierzchni bądź wspomagać rośliny w walce z zanieczyszczeniami – dodaje.

infoplanet wydarzenia technologia usuwanie zanieczyszczen z wody efekty

Bazując na doświadczeniach z wcześniejszych projektów naukowcy dobrali również najefektywniejsze naturalne związki pochodzenia mineralnego, które wychwytują zanieczyszczenia wody. Dodatkowo wynalazek może być ponownie wykorzystany, czym wpisuje się w koncepcję cyrkularnej biogospodarki.

infoplanet wydarzenia technologia usuwanie zanieczyszczen z wody tlumaczenie

– Fosfor, czyli zanieczyszczenie dla wód, a z drugiej strony idealny nawóz dla roślin, może być w ten sposób odzyskiwany ze środowiska i stanowić następnie źródło nawozów w uprawie roślin. Dodatkowo możemy regenerować nasz system poprzez zastosowanie prostych procesów termicznych, a sam granulat ponownie wprowadzać w cały proces oczyszczania wody – podkreśla prof. Jarosiewicz.

Źródło: