Tomaszów Mazowiecki. Tomaszowskie Teatralia

W dniach 24–27 listopada po raz XI odbędą się Tomaszowskie Teatralia, czyli artystyczne zdarzenia sceniczne, których celem jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich, konfrontacja dokonań artystycznych i inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, dorosłych, jak również grupy teatralne działające w placówkach oświaty i kultury z powiatu tomaszowskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 15.11.2016 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty akredytacji. Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Kultury.

 

Harmonogram „XI Tomaszowskich Teatraliów”:

19.11.2016 – warsztaty  dla uczestników (każda z grup indywidualnie)

24-25.11.2016 – Przegląd Teatrów Amatorskich

26.11.2016 – monodram „maria s” w wyk. Eweliny Ciszewskiej

27.11.2016 – ogłoszenie wyników

27.11.2016 – spektakl dla dzieci „Brzydkie Kaczątko” – Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „ależ GUSTAWIE!”