Centrum Camerimage w Toruniu

 

List intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camerimage w Toruniu podpisali Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prezes fundacji Tumult Marek Żydowicz.

Sygnatariusze deklaracji spotkali się 20 grudnia w Warszawie. W liście wskazują na możliwość realizacji w Toruniu kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage, po tym jak w pobliżu Jordanek powstanie wielofunkcyjne Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camerimage.

Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zadeklarował akceptację działań zmierzających do wybudowania Centrum Festiwalowo-Kongresowego, a także w miarę możliwości utworzenia tam państwowej instytucji kultury oraz ocenę możliwości wsparcia inwestycji, szczególnie przy udziale środków unijnych.

Prezydent Torunia Michał Zaleski zadeklarował w imieniu Gminy Miasta Toruń podjęcie się roli inwestora Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camerimage, doprowadzenia do udziału finansowego Gminy Miasta Toruń w inwestycji, prowadzenie w porozumieniu z pozostałymi sygnatariuszami prac przygotowawczych dla inwestycji i zapewnienie rezerwacji ok. 7000 m2 gruntu w lokalizacji Jordanek na cel budowy Centrum.

Ze strony Prezesa Fundacji Tumult Marka Żydowicza w liście intencyjnym zapisana została deklaracja udzielenia prawa do marki Camerimage do nazwy nadanej Centrum Festiwalowo-Kongresowemu oraz organizowanie w obiekcie Festiwalu Camerimage, promowanie Centrum w Polsce i za granicą, podjęcie starań o zdobycie funduszy na tę inwestycję oraz wniesienie do inwestycji cesji do umowy na projekt architektoniczny Centrum Festiwalowo-Kongresowego istniejącej już koncepcji Camerimage Łódź Center wraz ze zgodą architekta na dostosowanie projektu do potrzeb inwestycji w Toruniu.

Podpisany w środę list intencyjny jest wstępną deklaracją. Ewentualne kolejne zobowiązania będą zawierane w odrębnych dokumentach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd