Wprowadzono nowe rodzaje biletów i obniżono ceny

 

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta, od nowego roku wprowadzono nowe rodzaje biletów i obniżono ceny części istniejących kategorii. Jak te zmiany wyglądają w praktyce?

Nowy rodzaj biletów komunikacji miejskiej to „bilety długookresowe”. Od 1 stycznia 2018 r. dzieciom w wieku szkolnym można kupić jeden bilet ważny przez cały semestr szkolny, zamiast pięciu biletów miesięcznych. Dla porównania: bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne kosztuje 42 zł. Mnożąc cenę przez 5 kolejnych miesięcy w semestrze, otrzymujemy kwotę 210 zł. „Bilet semestralny” dla uczniów i studentów, uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych kosztuje 190 zł. Tym samym kupując jednorazowo bilet semestralny możemy zaoszczędzić 20 zł.

Pasażerowie mogą również kupić tzw. „bilet kwartalny” zarówno dla swoich dzieci w wieku szkolnym – „kwartalny bilet ulgowy” na wszystkie linie dzienne i nocne w cenie: 120 zł lub dla siebie  - „kwartalny bilet normalny” na wszystkie linie dzienne i nocne za 240 zł. W tym przypadku różnicę najłatwiej dostrzec porównując bilet kwartalny z biletem miesięcznym: bilet normalny miesięczny na wszystkie linie kosztuje 84 zł (84x3=252 zł). Kupując bilet kwartalny normalny, zamiast miesięcznego, w portfelu zostanie nam 12 zł.

Warto zaznaczyć, że oprócz wprowadzenia nowych rodzajów biletów obniżono ceny niektórych kategorii biletów okresowych i krótkookresowych. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne w I strefie kosztuje 84,00 zł (poprzednio trzeba było za niego zapłacić 100,00 zł – to 16 zł oszczędności). Bilet dobowy kosztuje obecnie 10 zł, a poprzednio kosztował 11,20 zł (1,20 zł oszczędności).

Sumując wszystkie wyliczenia, kupując w tym roku bilet kwartalny normalny, na wszystkie linie dzienne i nocne, zamiast trzech biletów miesięcznych, zapłacimy aż 60 zł mniej niż w ubiegłym roku.

O szczegółach dotyczących cen biletów oraz grup osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd