2. edycja Toruńskiego Tygodnia Tolerancji

 

Mecz Tolerancji, wystawa „Toruńczycy z wyboru” i koncert to tylko niektóre z wydarzeń w ramach 2. edycji Toruńskiego Tygodnia Tolerancji.

Pierwsza edycja Toruńskiego Tygodnia Tolerancji odbyła się w 2016 roku. Data wydarzeń związana jest z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który przypada 16 listopada.

Tegoroczny Toruński Tydzień Tolerancji odbędzie się w dniach 13–19 listopada.

– Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy przypomnieć jak ważne jest wzajemne zrozumienie i pokonywanie barier w stosunku do innych ludzi, także do tych, którzy przybywają do nas, często z daleka. Przypominamy, że Toruń jest miastem otwartym i tolerancyjnym i chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy tacy byli – wyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

 

W ramach wydarzeń promujących idee otwartości, dialogu i zrozumienia zaplanowano następujące wydarzenia.

Wystawę „Toruńczycy z wyboru”, przygotowaną przez artystów-fotografików Jadwigę i Marka Czarneckich. Prezentuje 23 portrety mieszkańców Torunia pochodzących z innych krajów, m.in. Rosji, Syrii, Chin, Japonii, Iraku czy Peru, którzy wybrali nasze miasto na miejsce swojego życia i pracy. Wernisaż odbędzie się 13 listopada o godz. 12.30 w przestrzeni między Ratuszem Staromiejskim a Dworem Artusa. Wystawa będzie kontynuowana w Małej Galerii Fotografii ZPAF przy ul. Różanej,

16 listopada o godz. 12.00 w Arenie Toruń rozegrany zostanie Mecz Tolerancji. Będzie to towarzyski mecz siatkówki w drużynach mieszanych pomiędzy pomiędzy drużyną UMK a drużyną złożoną z przedstawicieli miasta, radnych, dziennikarzy etc. W przerwie między setami odbędzie się występ Cheerleaders Toruń oraz rozwiązane zostaną konkursy na prace plastyczne (dla szkół podstawowych) oraz spot promujący idee otwartości i tolerancji (dla oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpostawowych. Przyjmowanie prac na konkurs już się zakończyło – wpłynęło 5 spotów oraz 151 prac plastycznych, w tym 32 spoza Torunia. Podczas meczu prezentowane będą spoty oraz przygotowana zostanie wystawa prac.

19 listopada o godz. 17.00 w Dworze Artusa odbędzie się koncert Williama Prestigiacomo, jednego z bohaterów wystawy „Toruńczycy z wyboru”. Imprezę poprowadzi brytyjski prezenter Kevin Aiston. Na koncert będą obowiązywać bezpłatne wejściówki, które będzie można odbierać w kasie Dworu Artusa od poniedziałku, 13 listopada.

 

W trakcie trwania Toruńskiego Tygodnia Tolerancji, ale również przed nim i po jego zakończeniu w szkołach zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne i warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli, dotyczące tolerancji. Tematyka zajęć dotyczy kształtowania postaw tolerancji, akceptacji dla odmienności innych, a także profilaktyki przemocy i przeciwdziałania zachowaniom rasistowskim i ksenofobicznym. Zajęcia prowadzić będą pedagodzy, wykładowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na realizację zajęć przeznaczono 72 tysiące złotych z funduszy zarezerwowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Innym Uzależnieniom.

Równocześnie trwać będą Colloquia Torunensia (17–18 listopada) 2017 r., które nawiązują do XVII-wiecznego wydarzenia Colloquium Charitativum (czyli „przyjaznej rozmowy”), które odbyło się w Toruniu 28 sierpnia -21 listopada 1645 r. i było pierwszym w historii ekumenicznym spotkaniem chrześcijan. Tegoroczna, 23. edycja po raz kolejny będzie przypominać o otwartości na dialog i odmienne punkty widzenia. Organizatorami są Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia, Kuria Diecezjalna oraz Toruńskie Towarzystwo Naukowe.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd