Program poprawy bezpieczeństwa

 

„Weź-Rozwiń-Przejdź-Zostaw” pod takim hasłem od dziś rusza w Toruniu wspólna akcja Policji, Miejskiego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wpisuje się ona w realizowany przez miasto „Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w Toruniu”.

– Gmina Miasta Toruń wdraża ten program od 2016 r. Robimy to wieloetapowo, w ubiegłym roku robiliśmy np. azyle dla pieszych, w tym roku „kocie oczka” i inne usprawnienia, kolejne sygnalizacje świetlne. Jednak wspólnie z Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego doszliśmy do wniosku, że spróbujemy czegoś jeszcze. Stąd akcja „Weź-Rozwiń-Przejdź-Zostaw”. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce i mam nadzieję, że się sprawdzi – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Na czym polega akcja? Na wytypowanych przejściach pieszy znajdzie opaski odblaskowe. Aby bezpiecznie pokonać zebrę, zgodnie z hasłem akcji weźmie opaskę, rozwinie ją, przejdzie i zostawi na specjalnie przygotowanym drążku.

Na razie akcja będzie prowadzona na czterech toruńskich przejściach dla pieszych. Jeśli zyska uznanie i aprobatę wśród mieszkańców, projekt zostanie rozszerzony. Przejścia, na których będzie prowadzona akcja, nie są wybrane przypadkowo – to właśnie na nich występuje duże zagrożenie wypadkami drogowymi.

– Nasz pomysł należy traktować jako pewną propozycję postępowania, która poprawi nasze bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez ruchliwą ulicę. Pieszy nie ma obowiązku z tego rozwiązania korzystać, gdyż nie wynika ono z obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pomysł jest innowacyjny w skali kraju. Jesteśmy ciekawi jak zostanie odebrany przez pieszych – mówi Ryszard Nagórski z toruńskiego WORD-u .

 – Chodzi nam o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, a w szczególności dzieci i osób starszych. Wypadki z pieszymi w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim stanowiły, aż 28% ogółu wypadków (średnia w Polsce to 25,1%), co klasyfikowało nasze województwo na drugim miejscu wśród wszystkich województw w kraju. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych wzrosła w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z 2015 r. i stanowiła aż 25,3% ogółu zabitych w wypadkach drogowych (45 zabitych pieszych na 178 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych). W 2015 r. było to 20,3% (31 zabitych).Istnieje więc potrzeba podejmowania w jak najszerszym zakresie działań mających na celu poprawę tej sytuacji – tłumaczy Maciej Lewandowski, Komendant Miejski Policji.

Akcja wpisuje się w realizowany od 2016 roku przez miasto „Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w Toruniu”.

Warto podkreślić, że realizacja programu podzielona jest na trzy etapy. W pierwszym z nich, którego realizacja potrwa do końca roku, przewidziano działania poprawiające bezpieczeństwo przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91. W drugim etapie działania będą realizowane na drogach powiatowych i gminnych, na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu. Ten etap będzie realizowany w przyszłym roku.

Realizacja trzeciego etapu przypada na latach 2018–2019 i obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne.

Program powstał na podstawie wytycznych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Podręcznik Ochrona pieszych, na bazie obserwacji pracowników Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach i funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, zaleceń zawartych w podręczniku „Przepis na ulicę” oraz doświadczeń i obserwacji członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.

Podstawę programu stanowiła ilość zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Analizowano wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, na których wystąpiły zdarzenia drogowe z pieszymi i rowerzystami w latach 2013–2015.

Więcej o „Programie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w Toruniu” można dowiedzieć się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd