Projekty dotyczące rewitalizacji w toku

 

Wśród ulubionych miejsc w swoim mieście torunianie mogą wymienić wiele parków i skwerów. W roku 2018 wiele z nich czekają kolejne prace.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji doczekają się w tym roku projekty dotyczące rewitalizacji Zieleni. Wśród nich są rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej oraz zagospodarowanie: terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego, turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR i lasów miejskich, tzw. Rudelka, zieleni Bulwaru Filadelfijskiego. Na początku roku zakończone zostaną prace przy remoncie i przebudowie zieleńca „Ogród muzyków” w rejonie ul. Bydgoskiej, Chopina i al. 500-lecia.

W ramach zagospodarowania terenów zieleni planuje się m.in. nową aranżację skweru przy ul. Piastowskiej, gdzie pojawią się krzewy i byliny w barwach narodowych, rewitalizację ul. Rybaki w otoczeniu Ogrodu Zoobotanicznego i Pałacu Ślubów oraz pasa zieleni przyulicznej od linii kolejowej w ul. Sobieskiego. W pasach drogowych i na rondach kontynuowane będą nasadzenia m.in. drzew, krzewów, bylin, kwiatów cebulowych, a przy ekranach akustycznych nadal będą sadzone pnącza. Miasto będzie także kontynuować prace w obrębie Alpinarium.

Wśród działań związanych ze środowiskiem i zielenią miejską znajduje się także prowadzona od wielu lat walka z zanieczyszczeniem powietrza – także i w 2018 roku realizowany będzie program ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez dofinansowanie likwidacji niskosprawnych pieców węglowych i montaż niskoemisyjnych systemów grzewczych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Przeznaczone zostaną na to środki pochodzące z tych samych źródeł co w 2017 r. (dotacja z N i WFOŚiGW oraz środki z budżetu miasta) w porównywalnej wysokości. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki jest stan powietrza w naszym mieście, w 2017 r. uruchomiony został system monitoringu jakości powietrza oparty o 10 stacji, który na bieżąco mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5. Wyniki są udostępnione na stronie internetowej Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia oraz w aplikacji mobilnej pod nazwą ekoToruń. Z kolei w oparciu o drugą mapę akustyczną dla miasta Torunia, opracowany zostanie program ochrony środowiska przed hałasem.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd