Tychy. Internetowe Biuro Obsługi Klienta RPWiK

RPWiK w Tychach uruchomiło dla swoich klientów i-BOK, czyli bezpłatną usługę internetową. Umożliwia ona skorzystanie z opcji e-odczytu i e-faktury, dostęp do aktualnych informacji dotyczących konta – rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw, wiadomości SMS oraz dokonywanie płatności elektronicznych.

 

Skorzystanie z usług e-odczytu i e-faktury pozwala na obniżenie opłaty abonamentowej. Z Internetowego Biura Obsługi Klienta mogą korzystać klienci spółki, którzy posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę.

Informacja oraz Regulamin i-BOK RPWiK w Tychach S.A. dostępne są na stronie internetowej.