Tychy. „Koperty Życia” dla seniorów

20 października w Europejskim Dniu Seniora rozpoczęto akcję wręczania najstarszym mieszkańcom miasta „Tyskich Kopert Życia” . Akcja skierowana jest do osób starszych i samotnych i polega na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty, zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych.

Tak wypełnioną kopertę należy umieścić w lodówce, a na niej przymocować specjalną naklejkę, która jest znakiem rozpoznawczym dla służ ratowniczych w momencie interwencji.

 

– Koperty życia przygotowaliśmy z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa naszych seniorów. W razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować komuś życie – przekonywała Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Obecnie 30 921 osób, a więc prawie co czwarty mieszkaniec, Tychów ma więcej niż 60 lat.

Na początek miasto przygotowało 5 tysięcy „Kopert Życia”. Pierwsi seniorzy odebrali je podczas spotkania w urzędzie miasta. Pozostałe można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy. Urzędnicy już zapowiadają, że w razie potrzeby będą zwiększać ich nakład.