Tychy. Na co idą moje pieniądze?

Od 30 stycznia mieszkańcy Tychów bardzo łatwo i szybko mogą sprawdzić, jak wygląda budżet miasta na nowy rok, dowiedzieć się, ile pieniędzy z ich podatku gmina przeznacza dziennie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, lokalnej szkoły czy na oświetlenie ulic. Wcale nie trzeba przeglądać złożonej z wielu stron uchwały budżetowej, wystarczy wejść na stronę internetową budżetów miast.

Wszystkie informacje na stronie są przygotowywane na podstawie uchwały budżetowej miasta. To w oparciu o ustalenia w niej zawarte budżet został podzielony na kategorie tematyczne, jak choćby oświata i wychowanie, transport i łączność, pomoc społeczna, sport, kultura czy ochrona zdrowia. Co więcej, mieszkaniec wpisując wysokość swojego wynagrodzenia brutto może sprawdzić dokładnie, jak gmina dysponuje jego pieniędzmi z podatków.

– Uchwała budżetowa to dokument składający się z kilkudziesięciu stron. Nie każdy ma czas i ochotę na zapoznanie się z nim. Teraz w sposób jasny i bardzo czytelny mieszkańcy mogą zobaczyć jak wydawane są jego pieniądze oraz jakie są główne źródła przychodu gminy w tym roku.  Wszystko można sprawdzić w ujęciu dziennym lub miesięcznym. Chcemy pokazać, w jakim stopniu, płacąc podatki każdy z mieszkańców przyczynia się do rozwoju swojego miasta – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.