Tychy. Powstanie Centrum Usług Społecznościowych

W budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 do 2019 roku powstanie Centrum Usług Społecznościowych dla seniorów. Miasto złożyło już wniosek o dofinansowanie na realizację tej inwestycji.

Centrum ma także stać się miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta. Zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także sala do rehabilitacji i świetlica, 3 mieszkania chronione (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych.

– Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby, powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych – mówi Bożena Nowak z Urzędu Miasta Tychy.

Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy).

 

– Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość podtrzymywania dotychczasowych kontaktów i nawiązania nowych. Atrakcyjna oferta i możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu pozwoli naszym seniorom zachować dobrą kondycję i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym – zapewnia Daria Szczepańska- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Centrum Usług Społecznościowych to – obok rewitalizacji miasta – jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej na najbliższe lata.

– Osoby w wieku „60 plus” stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwie (blisko co czwarty mieszkaniec Tychów ma więcej niż 60 lat) i to nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach europejskich. Jak wskazują dane demograficzne – ta tendencja w najbliższych latach, a nawet dziesięcioleciach raczej się nie zmieni. Będzie też rosło zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy decyzję o powstaniu Centrum Usług Społecznych i realizacji szeregu innych działań wspierających seniorów w naszym mieście – dodaje Daria Szczepańska.

Budowę Centrum Usług Społecznościowych (szacowany koszt ponad 5 milionów złotych) miasto zamierza sfinansować w 85% ze środków pozyskanych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkania komunalne natomiast mają być dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.