Tychy. Powstanie dom pomocy społecznej

29 grudnia w Katowicach został podpisany list intencyjny pomiędzy Archidiecezją Katowicką Kościoła Rzymskokatolickiego, reprezentowaną przez ks. Prof. Dariusza Walencika, a reprezentującym Miasto Tychy prezydentem Andrzejem Dziubą, dotyczący sprzedaży nieruchomości w Kobiórze przy ulicy Promnickiej 53. Miasto chce, by w tym miejscu powstał dom pomocy społecznej.

Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni blisko 3,5 hektarów oraz budynków na nich posadowionych. Według szacunków mogłoby w nich zamieszkać od 100 do 150 osób.

 

– W Tychach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki, dlatego już od jakiegoś czasu prowadzimy dyskusje na ten temat. Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mając świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło, chcemy stworzyć kolejny dom pomocy społecznej – mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Nie wiadomo jeszcze, za ile miasto przejmie teren. Cena zostanie uzgodniona przez obie strony w czasie negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Wiadomo za to, kiedy to się stanie. List intencyjny mówi wyraźnie: zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłata ma nastąpić w jak najkrótszym czasie, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

 

Wydatki gminy Tychy w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób starszych wyniosą w tym roku ponad 3 miliony złotych.

– Z kwoty tej ponad 1 mln przeznaczony jest na pokrycie kosztów pobytu 54 mieszkańców miasta w DPS św. Anna w Tychach. Natomiast ponad 2 mln złotych to wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dla 85 mieszkańców miasta, którzy przebywają w innych domach pomocy społecznej na terenie naszego województwa. Rosnące zapotrzebowanie powoduje, iż tylko jedna funkcjonująca w tym zakresie placówka jest niewystarczająca – mówi Marianna Feith, dyrektor MOPS w Tychach.

Obecnie na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekują 52 osoby, z których 33 chcą zamieszkać w domu na terenie naszego miasta.