Tychy. Zielone podwórka

Chcesz zmienić swoje podwórko i sprawić, by miasto było bardziej zielone? Złóż projekt w nowym programie „Zielone podwórka”, który od 1 marca br. rusza w Tychach. Za milion złotych będzie można zmienić osiedlowe podwórka i skwery w atrakcyjne tereny zielone z obiektami małej architektury np. ławkami, stojakami na rowery itp. Spotkanie sprawie programu odbędzie się w czwartek o godz. 17.00 w s.102 Urzędu Miasta Tychy.

 

Pomysły na zagospodarowanie przestrzeni mogą zgłaszać tyszanie – obowiązuje jednak kilka zasad.

– Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Tychów, który ukończył 18 rok życia, ale projekt ten musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców miasta. By dać szanse na wykonanie w ciągu roku kilku projektów przyjęliśmy zasadę, że koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 150 000 zł, przy czym min. 60% kosztów projektu musi być przeznaczone na zieleń – mówi Daria Szczepańska, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Teren, na którym ma być realizowane zadanie musi stanowić własność miasta Tychy i być nieobciążony na rzecz osób trzecich (tzn. nie mogą być zawarte na nim lub na jego części żadne umowy dzierżawy) lub teren ten musi stanowić własność miasta i być oddany w użytkowanie wieczyste.

 

Decyzję o tym, jakie projekty zostaną zrealizowane, podejmie zespół, w skład, którego wchodzi m.in. Miejski Architekt Krajobrazu, do którego o pomoc w przygotowaniu wniosku mogą się zwrócić osoby przygotowujące projekt.

– Chcemy pokazać, że piękny ogródek mogą mieć nie tylko właściciele domów czy mieszkańcy apartamentowców, ale także mieszkańcy zwykłych bloków i kamienic, które teoretycznie niewiele mają wspólnego z ogrodami. „Zielone podwórka” to nie tylko okazja do poprawy warunków i estetyki otoczenia budynków w których mieszkamy, ale także do większej integracji z sąsiadami. Integracja społeczna sąsiadów, poziom zaangażowania mieszkańców będą zresztą jednym z czynników branych pod uwagę przy ocenie zgłoszonych pomysłów – dodaje Daria Szczepańska.

 

Projekty można zgłaszać od 1 do 15 marca 2017 roku w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 VIII piętro pok. 803.

Informacja o zwycięskich projektach zostanie ogłoszona do 8 maja 2017 roku.