Nowy program miejski „Zielone podwórka”

   • W ramach programu miejskiego „Zielone podwórka” mieszkańcy zgłosili 44 projekty
  • To program zachęcający mieszkańców do współudziału w kształtowaniu krajobrazu miasta
  • Na realizację zgłoszonych pomysłów zabezpieczono w budżecie miasta milion złotych 

44 projekty zgłosili mieszkańcy w ramach nowego programu miejskiego „Zielone podwórka”. 11 z nich zostanie wykonanych wiosną i latem tego roku. Na realizację pomysłów mieszkańców zabezpieczono w budżecie miasta milion złotych.

„Zielone podwórka” to kolejny program, po budżecie partycypacyjnym zachęcający mieszkańców Tychów do współudziału w kształtowaniu krajobrazu miasta. Spośród złożonych wniosków 17 dotyczyło terenów MZBM-u, 11 – terenów gminnych, 9 – TSM „Oskard”, 3 – spółdzielni Weronika, inne spółdzielnie i wspólnoty – 4 wnioski. Powołany specjalnie do tego programu Zespół, w skład, którego wchodzi m.in. miejski architekt krajobrazu wybrał 11, które zostaną zrealizowane w tym roku.

– Projekt, który uzyskał największe uznanie komisji to wniosek dotyczący zagospodarowania krańcowego, południowego obszaru Zielonej Osi przy al. Marszałka Piłsudskiego pomiędzy blokami 37-43 oraz 45-51. W projekcie tym znalazły się małe przestrzenie o zróżnicowanej nawierzchni, roślinności oraz charakterze, służących wielu aktywnościom dla osób w różnym wieku (ławki, ławy, stoliki, hamaki oraz leżaki miejskie), a zaproponowana zieleń to zarówno nasadzenia wysokie: np. lilak pospolity, bez dziki, judaszowiec kanadyjski, złotokap pospolity, azalia wielkokwiatowa jak i nasadzenia traw ozdobnych oraz ziół – mówi Justyna Gałuszka, miejski architekt krajobrazu.

Wybrane projekty zostały już przekazane do realizacji poszczególnym wydziałom lub jednostkom Urzędu Miasta.

– Zainteresowanie programem było bardzo duże, już teraz mieszkańcy pytają nas o kolejne edycje. Projektem tym chcemy pokazać, że piękny ogródek mogą mieć nie tylko właściciele domów czy mieszkańcy apartamentowców, ale także mieszkańcy bloków i kamienic, które teoretycznie niewiele mają wspólnego z ogrodami. W ciągu dwóch tygodni mieszkańcy zgłosili aż 44 projekty, to pokazuje że kontakt z przyrodą, bliskość zieleni jest dla nich bardzo ważna. Zwłaszcza, że „Zielone podwórka” to nie tylko okazja do poprawy warunków i estetyki otoczenia budynków w których mieszkamy, ale także do większej integracji z sąsiadami. Integracja społeczna sąsiadów, poziom zaangażowania mieszkańców były jednym z czynników branych pod uwagę przy ocenie zgłoszonych pomysłów – mówi Daria Szczepańska, za-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

„Zielone podwórka” to kolejny program zachęcający mieszkańców do współudziału w kształtowaniu krajobrazu miasta. W ramach programu można było zgłaszać propozycje zagospodarowania podwórek, skwerów i zieleńców. W projektach mogły być ujęte, oprócz zieleni, także elementy małej architektury, chodniki czy alejki, jednak nie mogły one stanowić więcej niż 40% powierzchni terenu. 60% zarezerwowane jest w tym programie dla zieleni. W odróżnieniu od budżetu partycypacyjnego, w programie „Zielone podwórka” nie było podziału na okręgi – każdy mieszkaniec mógł podpisać się pod wnioskiem dotyczącym dowolnego obszaru w mieście.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd