Warszawa. Medal dla „Segreguję – nie widzę przeszkód”

Pionierski program „Segreguję – nie widzę przeszkód” został doceniony podczas 17. edycji kieleckich targów branży komunalnej EKOTECH za swoją innowacyjność oraz unikatowość na skalę europejską. Pomysłodawca i realizator projektu – ENERIS, największa polska firma z branży gospodarki komunalnej, jako pierwszy wprowadził na polski rynek naklejki na pojemniki na odpady w pełni czytelne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Ich użyteczność wynika z zastosowania zasad projektowania uniwersalnego – napisach w alfabecie Braille’a, piktogramach oraz kontrastowych kolorach. Jury konkursowe targów EKOTECH doceniło prostotę i uniwersalność rozwiązania.

– Medal targów EKOTECH cieszy tym bardziej, że jest to wyróżnienie przyznawane przez branżę komunalną dla inicjatyw podejmowanych przez nasze środowisko. Włączenie osób niewidomych i słabowidzących do systemu segregowania odpadów jest jednym ze sposobów zwiększenia poziomu segregacji, do którego jesteśmy zobowiązani prawem. Mocno wierzę, że w nasze działania włączą się inni przedstawiciele naszej branży, dzięki czemu wspólnie zwiększymy samodzielność osób z niepełnosprawnością wzroku, co z kolei wpłynie na sukcesywne podnoszenie się poziomu segregacji – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. komunikacji w ENERIS oraz pomysłodawczyni programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”.

 

Innowacyjność projektu zwraca uwagę nie tylko branży komunalnej, ale również ustawodawcy. Zaledwie tydzień przed targami EKOTECH program „Segreguję – nie widzę przeszkód” był jednym z tematów posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Senacie. Obecni na spotkaniu partnerzy programu reprezentujący środowisko osób niewidomych i słabowidzących przedstawili na nim petycję w sprawie dostosowania zbiórki selektywnej do potrzeb osób z  niepełnosprawnością wzroku. Co ważne, swoje poparcie dla złożonego wniosku zadeklarował Przewodniczący Zespołu, co może przyspieszyć wprowadzanie ewentualnych zmian w prawie odpadowym.

Od grudnia, kiedy projekt „Segreguję – nie widzę przeszkód” został zainagurowany, idea segregowania odpadów bez barier zyskuje na rozpoznawalności. Pojemniki oznaczone naklejką w czarno-żółtych kolorach można znaleźć już z wielu miastach na terenie całego kraju. Mapa takich miejsc jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej. W ciągu pierwszych 2 miesięcy rozdysponowano blisko 1500 naklejek.

By otrzymać naklejkę, osoba niewidoma i słabowidząca powinna zgłosić się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS, pisząc na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Pod wskazany adres zostanie wysłany zestaw sześciu naklejek przeznaczonych do oznaczenia pojemników z różnymi rodzajami odpadów (bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie, zmieszane).

Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw Niepełnosprawnych i Polski Związek Niewidomych. Partnerami są Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA oraz Niewidzialna Wystawa.