Węgrów. Konkurs „Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego”

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których celem jest promocja Powiatu Węgrowskiego.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia produktu turystycznego, którym może być:  • wydarzenie cykliczne promujące walory przyrodnicze, kulturowe lub historyczne powiatu węgrowskiego;
  • atrakcja turystyczna np. szlak, zabytek, pomnik, park, punkt widokowy, itp.;
  • pakiet usług turystycznych, składający się z usługi i dóbr materialnych lub kilku usług;
  • regionalny produkt kulinarny, wyroby rękodzieła ludowego, pamiątki, itp.Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Zgłaszanie produktów turystycznych przyjmowane jest w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, tel. (25) 74-09-200. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń przypada 31 maja 2017 r. Laureatom oraz wyróżnionym w konkursie produktom zostaną przyznane nagrody.