Węgrów. Reforma oświaty

9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Z tego względu od 1 września 2017 roku w Węgrowie będą funkcjonować dwie ośmioletnie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym będzie miasto Węgrów.

Dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową. 6-letnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z dniem 1 września 2017 r. stanie się 8-letnią szkołą podstawową.

 

Zgodnie z przyjętymi ustawami wprowadzającymi reformę oświaty, uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I gimnazjum, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjum – nie będzie już do niego prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazjum opuści ostatni rocznik uczniów z klas III. Od 1 września 2019 roku gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

W wyniku wprowadzenia reformy w Węgrowie nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła, dla której organem prowadzącym jest miasto Węgrów.