Węgrów. „Umiem pływać”

Miasto Węgrów wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrowie, dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Sportu, zrealizowało projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu wyniosła 50% tj. 42.900 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. Projekt realizowany był od 22 lutego do 10 grudnia 2016 roku.

 

W projekcie uczestniczyło 267 uczniów. W zajęciach uczestniczyły zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Zajęcia odbywały się na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

 

Dzieci miały zapewniony transport na pływalnię oraz fachową opiekę instruktorską. Założenia projektu w pełni zostały zrealizowane. Uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności pływania, podnosili i rozwijali swoją sprawność fizyczną. Prowadzone zajęcia w znaczny sposób przyczyniły się do profilaktyki przeciwdziałania i korygowania wad postawy.