Księgowość pod kontrolą

 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku informuje o możliwości skorzystania przez organizacje pozarządowe z bezpłatnych konsultacji i porad księgowych.

Do skorzystania z konsultacji i porad zapraszamy: nowo powstałe organizacje działające na rzecz Włocławka i osób w nim mieszkających, organizacje z dłuższym stażem działające na rzecz Włocławka i osób w nim mieszkających, osoby planujące dopiero założenie organizacji.

Zakres konsultacji obejmuje m.in. zasady rachunkowości dla jednostek nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą, plan kont i polityki rachunkowości w organizacji, zwolnienia podatkowe organizacji NGO w podatkach dochodowych, źródła finansowania w NGO – przychody dla organizacji, odpłatna działalność statutowa a działalność gospodarcza.

Podmioty chcące skorzystać z pomocy eksperta powinny skontaktować się Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu lub zgłosić swoje pytanie lub problem drogą mailową: cop.wloclawek@gmail.com bądź telefoniczną: 54 416 62 60.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd