Zintegrowane i elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu, dostarczeniu oraz instalacji i uruchomieniu systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym.

System ma stanowić zintegrowane i elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki transportowej we Włocławku. W ramach dostawy systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, wybudować, uruchomić do eksploatacji zintegrowany system zarządzania.

Przedmiotem zamówienia jest również zapewnienie przez wykonawcę, serwisu gwarancyjnego umożliwiającego utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej całości systemu.

Za najkorzystniejszą w przetargu została uznana oferta złożona przez T4B Sp. z o. o. z Warszawy, z ceną brutto wynoszącą 8.560.800,00 zł oraz najkrótszym terminem realizacji zamówienia – 13 miesięcy i najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – 48 miesięcy.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd