Skorzystają też włocławianie

 

Ruszył wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, którym zostanie objętych 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej.

Trwa nabór podopiecznych, wolontariuszy oraz osób gotowych podjąć pracę jako opiekun zawodowy. Program realizują wspólnie kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Nabór podopiecznych prowadzi do 16 marca za pomocą swojej strony internetowej regionalny oddział PCK. Na tym samym portalu znajdują się też informacje dla zainteresowanych udziałem w programie kandydatów na wolontariuszy i opiekunów zawodowych. Dla nich w marcu zorganizowane zostaną szkolenia m.in. z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zakwalifikowani do udziału w programie opiekunowie zawodowi przejdą stugodzinne szkolenie zakończone potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji.

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym musimy się zmierzyć. Proponowane przez nas rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Włocławianie mogą zapytać o szczegóły w miejscowym oddziale PCK przy ul. Zduńskiej lub pod nr. tel. 54 231 46 56.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd