Włocławek. Miasto w gronie interesariuszy międzynarodowego projektu

Dziś, 15 marca, w Toruńskim Parku Technologicznym odbędzie się drugie spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy (KPGI) projektu SME Internationalisation Exchange (SIE).

W ramach projektu zostanie opracowana Analiza umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem oraz Regionalny plan działania dla wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie. W oparciu o wspólne prace projektowe planowane jest wdrożenie usprawnień i zmian do polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji MŚP.

Projekt realizowany jest od 01.04.2016r. do 31.03.2021r. ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. W realizację projektu zaangażowanych zostało siedmiu partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym ze strony polskiej - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Reprezentantem Włocławka na spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy będzie Robert Zaręba – szef Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta.