Włodawa. Będą radzić nad reformą

16 stycznia odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Wdrożenia Reformy Oświaty. Zarządzenie w sprawie powołania takiego gremium wydał Burmistrz Włodawy.

– Głównym zadaniem stojącym przed członkami tego zespołu jest wypracowanie propozycji dotyczącej ustalenia sieci szkół samorządowych w naszym mieście. Reforma oświaty budzi bardzo wiele emocji, dlatego zaprosiliśmy do rozmów najbardziej zainteresowane osoby i tych których reforma dotyczy bezpośrednio – wyjaśnia burmistrz Wiesław Muszyński.

W skład zespołu wchodzi jedenaście osób. Są wśród nich radni pracujący w Komisji Oświaty i Kultury, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji włodawskiego ratusza, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli.

Program reformy oświaty został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji. Po przyjęciu przez parlament pakiet ustaw trafił do prezydenta, który je podpisał. Głównym założeniem reformy jest likwidacja gimnazjów i powrót do ośmioklasowych podstawówek. Po ich ukończeniu uczniowie będą kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących (4 lata), technikach (5 lat) lub szkołach branżowych I (3lata) i II stopnie (2 lata).