Włodawa. Miasto aplikuje o środki transgraniczne

Miasto Włodawa uczestniczy aż w 5 projektach, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. W piątek, 30 grudnia, w Urzędzie Miejskim we Włodawie podpisane zostały w tej sprawie porozumienia z partnerami z Szacka i Lubomla na Ukrainie.

Pierwszy projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zastosowanie niskoemisyjnych systemów transportu” realizowany będzie z Gminą Szack. Jego celem jest przebudowa dróg lokalnych w Szacku oraz we Włodawie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców obu gmin.

– Jeżeli udałoby się w ramach dofinansowania zakupić elektryczne busy, uruchomilibyśmy w mieście komunikację miejską a być może nawet podmiejską, do tego potrzebne byłoby porozumie z gminą Włodawa. A do przebudowy ulicy Wspólnej czy Saperów chyba nie trzeba nikogo zachęcać, wszyscy wiemy, jak niezbędna jest ta inwestycja – komentuje burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Kolejny projekt „Na szlaku trzech kultur – odnowienie zabytkowego centrum Włodawy oraz Lubomla” realizowany będzie we współpracy z Lubomlem. Dotyczyć będzie przebudowy zabytkowego Rynku Włodawy czyli Czworoboku oraz parku Michaiła w Lubomlu.

 

Liderem trzeciego projektu „Jezioro Świteź i Mickiewicz: Poprawa atrakcyjności turystycznej Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie współpracy kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego” jest Gmina Szack. Celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego w regionie przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego związanych z Adamem Mickiewiczem. Swój projekt wspólnie ze swoim odpowiednikiem w Lubomlu przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie. Zakłada on modernizację włodawskiej oczyszczalni ścieków oraz zakup pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz wywozu odpadów.

– Modernizacja oczyszczalni pozwoli  na ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, co w przyszłości może przełożyć się na cenę ścieków socjalnobytowych – powiedział prezes spółki Hubert Ratkiewicz.

Piąty projekt realizowany we współpracy z Białorusią dotyczy doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwa będzie budowa nowego garażu dla włodawskiego OSP. Sekcja nurkowa otrzyma nowoczesny sprzęt, który pozwoli  na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratujących życie.

 

– Program Współpracy Transgranicznej daje duże możliwości realizacji wspólnych projektów z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Nasz aktywny udział w aż pięciu zgłoszonych projektach to efekt podpisanych w tej kadencji porozumień z miastami partnerskimi. Cieszę się że współpraca nabiera coraz większego tempa – wyjaśnia burmistrz Muszyński.