Włodawa. Miasto na forum gospodarczym

Miasto Włodawa było partnerem „XXIV Welconomy Forum in Toruń”. W tym roku dyskutowano między innymi o nowych kierunkach współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Białorusią. Wśród prelegentów tego panelu tematycznego byli Aleksandr Averyanov Ambasador Nadzwyczajni i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej, Wiesław Muszyński Burmistrz Włodawy oraz Kazimierz Zdunowski Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W trakcie spotkania głos zabrał również burmistrz Wiesław Muszyński.

– Spotkanie było doskonałą okazją do promocji Włodawy. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiłem również nasze działania dotyczące współpracy z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony pozostałych uczestników. Poruszyłem również kwestię braku przejścia granicznego we Włodawie. Jego powstanie byłoby dodatkowym impulsem do rozwoju i zacieśniania współpracy z samorządami z zagranicy – relacjonuje burmistrz Włodawy.

 

„Welconomy Forum in Toruń” to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce, miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie. Podczas konferencji i paneli poruszane są aktualne problemy Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Partnerstwa Wschodniego. Co roku w Forum uczestniczy ponad 2000 osób, a wśród nich są najważniejsze postaci ze świat polityki, biznesu, nauki z kraju i zagranicy. Podczas dwóch dni obrad odbywają się liczne panele tematyczne, spotkania biznesowe oraz wydarzenia kulturalne.