Wołomin. Karta Seniora

Wydawanie Wołomińskich Kart Seniora rozpoczęło się w Urzędzie Miejskim 12 grudnia. W Punkcie Seniora na parterze urzędu pierwsze Karty odbierali ci seniorzy, którzy złożyli wnioski podczas inauguracji, która odbyła się pod koniec listopada w Miejskim Domu Kultury.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa „pękała w szwach”. Podczas uroczystości wręczono trzy symboliczne karty seniora, które otrzymały panie: Anastazja Kowalska, Sabina Roszkowska i Teresa Wosińska. Zaprezentowano także listę Partnerów programu Wołomińskiej Karty Seniora, którzy zaoferowali ulgi i zniżki dla seniorów. Spotkanie uświetnił koncert Chóru Miejskiego „Cantus Cordis”.

 

Wołomińska Karta Seniora dedykowana jest osobom, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Gminy Wołomin. Seniorów, którzy chcą otrzymać indywidualną Wołomińską Kartę Seniora, zapraszamy do Punktu Seniora w Urzędzie Miejskim, zlokalizowanego na parterze przy Biurze Obsługi Mieszkańca (wejście od ul. Ogrodowej). Po wypełnieniu wniosku o wydanie karty, na jego podstawie zostanie wyrobiona dla Seniora indywidualna Karta, dająca dostęp do specjalnej oferty dla seniorów w Gminie Wołomin. Przy odbiorze Karty będzie również przekazywana lista Partnerów Wołomińskiej Karty Seniora.

Aktualizowany katalog będzie publikowany w mediach m. in. w „Naszym Wołominie”, na stronie internetowej urzędu. Każda placówka uczestnicząca w projekcie otrzyma specjalną naklejkę: „Firma przyjazna seniorom. Tu honorujemy Wołomińską Kartę Seniora”.

Program Wołomińska Karta Seniora to istotny element kształtującej się polityki senioralnej tworzonej przez Gminę Wołomin. Stanowi też uzupełnienie działań, jakie miasto podejmuje i zamierza rozwijać na rzecz seniorów. Jego główne cele to: aktywizacja i integracja społeczna seniorów, promocja koncepcji aktywnego starzenia się, zachęcenie seniorów do spędzania czasu poza domem i promocja miejsc przyjaznym osobom starszym.