Wołomin. Rodzice i nauczyciele pytają o nowy rok szkolny

Urzędnicy w Wołominie intensywnie pracują nad przygotowaniem zmian oświatowych w gminie, które mają nastąpić już z końcem wakacji.

– Robimy wszystko, co możliwe, żeby dzieci zyskały, a nie straciły na reformie, by jak najmniej nauczycieli straciło pracę – opowiada o działaniach nad przygotowaniem do nowego roku szkolnego burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. – To Sejm przyjął ustawę, której skutki odczują zaniepokojeni rodzice i nauczyciele. Jako samorząd staramy się zniwelować jej negatywne skutki i przemieniać w pozytywy dla naszej gminy. Tak właśnie będzie ze szkołami na osiedlu Niepodległości – wyjaśnia.

Zgodnie z obecnymi założeniami nie będzie zmian obwodów szkół podstawowych, z wyjątkiem SP 7, w której szkoła będzie zatrudniać nauczycieli. Trwają również działania koordynujące zatrudnienie nauczycieli, dla których z powodu wygaszania gimnazjów nie będzie pracy.

Gimnazjum nr 3 na Os. Niepodległości w Wołominie zostanie przekształcone w szkołę podstawową. Szkoła Podstawowa nr 7 zostanie odciążona, co wpłynie pozytywnie na warunki kształcenia. Odpowiednia liczebność uczniów w klasach jest bardzo istotna w komforcie pracy dziecka i nauczyciela.

– To tylko jedno z zadań, nad którym intensywnie pracujemy – mówi Elżbieta Radwan.

Od początku kadencji inwestycja w edukację dzieci i młodzieży jest jej priorytetem. Narzucenie przez ustawodawcę zmian w oświacie, które nie zostały właściwie przygotowane do wdrożenia, spowodowały duże kłopoty we wszystkich gminach w Polsce.

W gminie Wołomin sześć zespołów szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum) zostanie przekształconych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Według obecnego stanu wiedzy, jak podaje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, zatrudnienie w placówkach oświatowych może ulec zmianie dopiero od września 2019 r., kiedy ostatecznie zostaną zlikwidowane gimnazja. Wtedy zamiast łącznie dziewięciu poziomów kształcenia w gminie Wołomin pozostanie osiem.