Składuj śmieci w przydomowych pojemnikach

 

Pogoda za oknem pozwala już myśleć o wiośnie i pracach w naszych ogrodach. Wydział Środowiska i Rolnictwa prowadzi szereg projektów ekologicznych, w które wpisują się także kompostowniki rozdawane mieszkańcom i placówkom oświatowym. Od 2012 roku WSR rozdał ponad 1100 kompostowników. W tym roku również mamy do oddania kompostowniki.

Celem prowadzonego programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna Wrocławian jest co raz większa.

Zachęcamy mieszkańców Wrocławia posiadających przydomowe ogródki oraz placówki oświatowe położone na terenie miasta do udziału w programie udostępniania kompostowników.

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Wropcławia.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd