Wydarzenie, jakiego jeszcze nie było

 

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza na konferencję „Analiza i Zastosowania”, która odbędzie się 4–8 września na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady wygłoszą najwybitniejsi matematycy naszych czasów – w tym aż czterech medalistów Fieldsa: Jean Bourgain, Charles Fefferman, Elon Lindenstrauss i Terence Tao.

Medal Fieldsa jest matematycznym odpowiednikiem nagrody Nobla. Przyznaje się go co cztery lata, a wiek laureata nie może przekroczyć 40 lat.

Wyjątkowym wydarzeniem dla miłośników matematyki będzie otwarty dla wszystkich wykład Terence’a Tao –najwybitniejszego aktualnie matematyka na świecie i jednego z najgenialniejszych matematyków w historii – geniusza, który na pierwsze zajęcia na uniwersytecie uczęszczał już w wieku 9 lat, doktorat obronił mając lat 21 lat i dokonał znaczących odkryć w wielu różnych, czasem dalekich od siebie, działach matematyki.

 

Podczas wykładu otwartego, który odbędzie się 6 września o godz. 17.00 na Wydziale Chemii UWr (sala IICDEF, ul. Joliot-Curie 14), opowie on o sławnym problemie, otwartym przez ponad 80 lat, który udało mu się rozwiązać w zeszłym roku.

Konferencja jest poświęcona uhonorowaniu profesora Eliasa Steina z Uniwersytetu Princeton – laureata licznych nagród i autora podręczników znanych każdemu matematykowi – za jego wkład w rozwój analizy harmonicznej.

Konferencji matematycznej aż tak wysokiej rangi nie było w Polsce od lat, a we Wrocławiu jeszcze nigdy. Jej przewodnim tematem będą najnowsze osiągnięcia w analizie harmonicznej (gałęzi matematyki mającej fundamentalne znaczenie w medycynie, w przetwarzaniu obrazów czy w kompresji danych). W przeszłości ogromny wpływ na rozwój analizy miała Lwowska Szkoła Matematyczna, której tradycje zostały przeniesione na Uniwersytet Wrocławski dzięki Hugonowi Steinhausowi.

Patronat nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który będzie gościć uczestników w Ratuszu.

Pełna informacja wraz z programem i sylwetkami najważniejszych uczestników znajduje się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd