Obowiązki zarządców budynków

 

W ciągu ostatnich dni temperatura nocą znacznie różni się od tej w ciągu dnia, ponadto słońce topi zalegający śnieg. W związków z tym tworzą się sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chodnikach i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina właścicielom i zarządcom, że do ich obowiązku należy usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Do Zarządców należy także dbałość o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciekania konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Należy przy tym pamiętać, aby prace były prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd