II Dni Gerontologii

II Dni Gerontologii – Wrocław 2017 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych mających wpływ na rozwój i życie osób starszych z praktykami, studentami i seniorami. To płaszczyzna spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.

 

II Dni Gerontologii – Wrocław 2017 odbędą się w dniach 16–18 października 2017 roku we Wrocławiu i obejmą:  • Samorząd – Biznes – NGO – I Wrocławskie Forum Senioralne;
  • interdyscyplinarną konferencję naukową;
  • prezentację dobrych praktyk pracy z seniorami;
  • sesję plakatową;
  • pokaz filmu: „Centrum Spotkań w Polsce”, reżyser: Sylwester Stępień;
  • otwartą debatę panelową nt. „UTW – renesans czy zmierzch?”;
  • wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławiaoraz imprezy towarzyszące.

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd