150 lat Sokolstwa Polskiego

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem 10 listopada o godz. 16.00 zaprasza na otwarcie wystawy „150 lat Sokolstwa Polskiego”, które odbędzie się w sali „Kina Miejsce”, ul. Orkana 2 (wejście z tyłu budynku Kina Sokół).

Wystawę poświęconą historii ruchu sokolego będzie można obejrzeć od 11 listopada 2017r. do 28 lutego 2018r. w godzinach popołudniowych w „Kinie Miejsce”.

 

Ruch sokoli powstał w krajach słowiańskich w XIX wieku, a jego celem było podnoszenie sprawności duchowej i fizycznej oraz rozbudzenie ducha narodowego. Rzadko prezentowane fotografie ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Muzeum Tatrzańskiego oraz ze zbiorów prywatnych ilustrują historię tego fenomenu społecznego, organizacyjnego i kulturowego. Dzieje ciągle działającego „Sokoła” zakopiańskiego warte są przypomnienia, a obecna działalność sekcji może być dla wielu zaskoczeniem.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd