Spotkanie informacyjno-warsztatowe

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe dla organizacji, instytucji lub osób zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju, które odbędzie się 7 listopada (wtorek) o godz. 13.30 w Zamościu – Sala Consulatus Urzędu Miasta, Rynek Wielki 13. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł. Brak pracy, praca poniżej kwalifikacji, konieczność wyjazdu w poszukiwania źródła utrzymania – to tylko niektóre problemy z którymi stykają się młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy.

Oferta projektu skierowana jest do wszystkich, którzy mają pomysł, ideę jak zaradzić tego typu problemom. Dofinansowanie może zostać przyznane na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy”.

Pomysłodawcą – innowatorem (grantobiorcą) może być zarówno instytucja publiczna, organizacja pozarządowa jak i osoba indywidualna. Kto może wziąć udział w spotkaniu? Każdy kto ma już pomysł lub potencjał do wykreowania nowatorskiej inicjatywy, która może wpłynąć na poprawę sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych problematyką – udział w spotkaniu może stać się inspiracją do stworzenia innowacyjnego rozwiązania, poprawiającego sytuację absolwentów na rynku pracy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd