Zastrzeżenia dotyczyły m.in. przeterminowania wody

 

Jak wynika z danych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyniku przeprowadzonej inspekcji handlowej w 44 z 437 partii naturalnych wód mineralnych, źródlanych i napojów nazywanych „wodami smakowymi” wykryto nieprawidłowości. Daje to wynik 10,1% kontrolowanych zbiorów.

Wśród zastrzeżeń wskazano m.in. zawartość kationów i anionów różną od deklarowanej, mylące informacje na etykietach i przeterminowane partie.

– W 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu, 15 partii w trzech sklepach było przeterminowanych, 14 partii było źle oznakowanych – można przeczytać w komunikacie.

Ponadto wykazano, iż producenci stosują chwyty marketingowe, umieszczając na butelce wody informacje sprzeczne z tymi, które pojawiają się na ich odwrocie. Zdaniem UOKiK ma to sugerować nadzwyczajność produktu, który w rzeczywistości nie ma żadnych dodatkowych walorów.

– Konsumenci często nie zdają sobie sprawy, że tak zwane wody smakowe to napoje, w których jest cukier lub substancje słodzące, a także sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, zawsze dokładnie czytajmy etykiety – ostrzega Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

W wyniku kontroli trzech przedsiębiorców zostało ukaranych mandatami, a wobec 4 wszczęto postępowania administracyjne. W 19 przypadkach interweniować musiały organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: