Zaskakujące wyniki badań łódzkich naukowców

 

Jak wynika z badań łódzkich naukowców, długowieczność u ptaków i ssaków jest związana w toku ewolucji z większymi rozmiarami mózgu. Jak udało się potwierdzić, do ptaków o względnie największych mózgach należą krukowate i papugi.

Ewolucja wielkości mózgu u ptaków trwała dziesiątki milionów lat i doprowadziła do tego, że obecnie obserwujemy dużą różnorodność w rozmiarach oraz budowie strukturalnej mózgu wśród ptaków – wyjaśnia prof. Piotr Minias z Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji Uniwersytetu Łódzkiego. – Najprostszym pomiarem mózgu jest jego względna masa, która uwzględnia różnicę w masie ciała organizmów, a która może przekładać się na ich zdolności poznawcze. Jeżeli taką względną masę mózgu wyliczymy, to okaże się, że wśród ptaków mamy grupy czy gatunki, które mają bardzo dużą względną wielkość mózgu – dodaje.

Naukowcy zbadali również powody, dla których pewne gatunki ptaków mają relatywnie niewielką wielkość mózgu i jego względną masę, natomiast u innych – bardzo duże i sprawne. W tym celu przeanalizowali niemal 400 gatunków ptaków porównując je z wnioskami płynącymi z takiej samej zależności u ssaków.

– Zależność ta ma jednak charakter korelacyjny. To znaczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to zależność przyczynowo-skutkowa. A nawet jeżeli taka by była, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest skutkiem, a co przyczyną: czy to duże mózgi są przyczyną tego, że ptaki żyją dłużej, czy też na odwrót – przyznał prof. Minias.

Źródło: