Skutecznie wydłuża życie

 

Czerniak uznawany jest za jeden z najgroźniejszych nowotworów złośliwych. Choć 8 lat temu, dzięki zastosowaniu tzw. immunoterapii, nastąpił postęp w leczeniu, wciąż nie udaje się uratować ok. 60% chorych w zaawansowanym stadium.

Rozwiązaniem może być nowa terapia o akronimie COLUMBUS, opracowana przez prof. Reinharda Dummera z Uniwersytetu w Zurichu. Opracował on nową, skuteczną kombinację leków, która może wydłużyć życie chorych nawet o 33 miesięcy.

– Dzięki nowej kombinacji leków rośnie skuteczność leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z mutacją BRAF – wyjaśniał prof. Dummer na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO w Chicago.

W badaniu nad skuteczną kombinacją leków wzięło udział łącznie 921 pacjentów, chorujących na zaawansowanego czerniaka z mutacją BRAF. Część z uczestników otrzymywała nowe leki, tzw. COMBO40: inhibitory BRAF drugiej generacji (enkorafenib) oraz MEK (binimetynib), zaś pozostałe osoby – dla porównania – tylko enkorafenib lub inhibitor BRAF pierwszej generacji (wemurafenib). Jak się okazało, kombinacja leków obniżyła ryzyko śmierci o niemal 40%, przedłużając życie pacjentów średnio o 33,6 miesiąca. W efekcie, prawie 60% pacjentów otrzymujących nową kombinację leków żyło dwa lata. Co ważne, terapia jest dobrze tolerowana przez organizm. Zdaniem onkologów, takie efekty zapowiadają duży postęp.

– Dla pacjentów ważne jest to, że profil działań niepożądanych nowej kombinacji leków jest różny, niż w przypadku starszych kombinacji. Na przykład terapia wykorzystująca wemurafenib powoduje silną fotowrażliwość skóry. Z kolei 40% chorych leczonych kombinacją dabrafenib z trametynibem ma powtarzalne epizody gorączki. To powoduje dyskomfort u pacjentów i jest mylące dla lekarzy, którzy myślą, że pacjent cierpi na infekcję– mówi prof. Dummer.

COMBO40 zostało już zgłoszone do Europejskiej Agencji Leków, by mogło być dopuszczone jako nowa terapia w krajach Unii Europejskiej.

Źródło: