Będzie lepszy dostęp do nowych terapii lekowych?

 

Celem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która została przegłosowana przez Sejm, jest wzmocnienie nadzoru nad produktami leczniczymi, w tym obrotem i wywozem, który ma skutkować poprawą dostępu do nowych terapii lekowych.

Nowe prawo przyznaje możliwość decyzji w sprawie zezwolenia na produkcję lub import leków Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF). Zaostrzono również wymagania wobec produktów leczniczych terapii zaawansowanej, które traktowane są jak eksperyment medyczny. Odpowiedzialnością za ich działanie będzie ponosić lekarz. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że stosowanie któregoś z produktów leczniczych wywołuje zagrożenie dla jakości lub bezpieczeństwa, u wytwórcy, importera lub przedstawiciela będzie przeprowadzana inspekcja. Dokładnie sprawdzane będą również komory przeładunkowe i warunki lokalowe hurtowni farmaceutycznych.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego to również zmiany dla kierowników aptek. Ich zadaniem będzie już nie tylko zgłaszanie do PIF podejrzenia niskiej jakości leku, ale również możliwości jego sfałszowania.

Zniesiony został jednak obowiązek zaangażowania komisji bioetycznych i przedstawiania części dokumentów do przeprowadzenia badania klinicznego, co ma służyć poprawie dostępu do nowych terapii lekowych.

Za uchwalenie nowelizacji Prawa farmaceutycznego głosowało 306 posłów, 130 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw.

Źródło: