Ponad 60% wypijanego alkoholu to piwo

 

Ponad 60% wypijanego w Polsce alkoholu to piwo, a ok. 30% – trunki wysokoprocentowe. Na tle Europy jesteśmy w czołówce krajów przeciwnych restrykcjom w sprzedaży alkoholu – wynika z europejskiego badania porównawczego nad alkoholem, którego wyniki przedstawiła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka ocenił, że dane z raportu nie są dla Polski optymistyczne.

– Nie jesteśmy w dobrej części Europy, jeśli chodzi o stosunek do alkoholu. Jeśli do wyników badania dodamy dane OECD, z których wynika, że Polska jest jednym z nielicznych państw, w których spożycie alkoholu na głowę mieszkańca rośnie, to jesteśmy na takim etapie, gdzie powinno się dziać coś znacznie więcej niż tylko działania PARPA i apele ministerstwa zdrowia. Moim zdaniem doszliśmy do punktu, gdzie (...) musimy dokonać – wzorem innych państw, które miały problem z alkoholem – kilka ruchów administracyjnych. Państwa, które rzeczywiście chcą ograniczyć i ograniczają spożycie alkoholu – właśnie to statystyczne na głowę mieszkańca – zamykają punkty sprzedaży o godz. 22.00, likwidują możliwość sprzedaży alkoholu na stacjach paliw (...), nie mówiąc o polityce cenowej – powiedział Brzózka.

Jonieczne jest też ograniczenie reklam alkoholu „do likwidacji włącznie”. Jak pokazuje badanie, którego wyniki zaprezentowano w czwartek w Centrum Prasowym PAP, Polska znajduje się wśród krajów, w których spożycie alkoholi wysokoprocentowych (blisko 30%) jest jednym z największych w Europie – konkurujemy tu z Bułgarią, Rumunią, Litwą, Estonią, Francją oraz Hiszpanią. Znajdujemy się w środku skali badanych krajów, jeśli chodzi o tzw. ryzykowne picie alkoholu. Ok. 40% Polaków potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku piło w sposób ryzykowny. Za takie picie uważa się jednorazowe przyjęcie 60 g czystego alkoholu w przypadku mężczyzn (ok. 200 ml wódki) i 40 g w przypadku kobiet.

Przeciętnie w badanych krajach europejskich ryzykownie wypijane jest 30% ogółu spożywanego alkoholu. Wskaźnik ten waha się od 50% w Finlandii do mniej niż 10% we Włoszech. W Polsce picie ryzykowne obejmuje jedną czwartą konsumpcji alkoholu. Badanie pokazało, że średnio 15% Europejczyków nie piło alkoholu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Odsetek ten waha się od 7% w Danii do 30% we Włoszech. W Polsce 13% osób zadeklarowało roczną abstynencję i – jak podkreślono w raporcie z badania – odsetek ten jest szczególnie niski wśród mężczyzn – nie przekracza 8%.


kup artykuly platne