Prezydent podpisał nowelę ustawy o genetycznie modyfikowanych uprawach

 

W Polsce zostanie utworzony rejestr upraw genetycznie modyfikowanych (GMO), choć nasz kraj ma stać się wolny od upraw GMO – to założenia nowelizacji ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe prawo jest wdrożeniem unijnej dyrektywy regulującej „uwalnianie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska” i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 roku w zakresie zgłaszania, rejestracji i powiadamiania opinii publicznej o uprawach GMO.

Aby zgodnie z ustawą wpisać uprawę genetycznie modyfikowaną do rejestru, niezbędne będzie pozyskanie w zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się w promieniu 30 km od zewnętrznych granic przeznaczonej do tego działki, dokumentacji potwierdzającej brak negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska, a także opinie rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. Dodatkowo obszar uprawy GMO nie może być oddalony mniej niż 30 km od miejsc ochrony przyrody.

Ustawa wprowadza również grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat wobec naruszających przepisy. Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Źródło: