Dotknęła już 10% Polaków

 

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, z depresją zetknęło się już 10% dorosłych Polaków. Co więcej, aktualnie choruje na nią 3 na 100 mieszkańców Polski. Zgodnie z deklaracjami ankietowanych najczęstsze przyczyny to długotrwały stres, szybkie tempo życia i samotność.

– Ogólnie rzecz biorąc do depresji częściej przyznają się respondenci nieaktywni zawodowo niż osoby pracujące: obecnie według własnej diagnozy ma ją 5 % niepracujących i 1% pracujących. Spośród niepracujących najczęściej doświadczają jej renciści i osoby bezrobotne. W grupie pracujących osoby dotknięte depresją są bardzo nieliczne. Wyjątkiem są robotnicy niewykwalifikowani, wśród których ma ją obecnie 4 razy więcej osób niż wśród ogółu dorosłych – czytamy w raporcie z badań.

Jak zauważają autorzy badania, depresja współwystępuje także z niskim statusem ekonomicznym. Relatywnie często chorobę deklarują osoby źle oceniające swoją sytuację materialną i mające dochody poniżej 900 zł. Dodatkowo ryzyko depresji jest większe u osób niepozostających w związku, zwłaszcza rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

kup artykuly platne