Ekspert rozwiewa wątpliwości

 

W odpowiedzi na wątpliwości rodziców w zakresie dostępnych w Polsce szczepionek przeciw pneumokokom stanowisko przedstawił specjalista dziecięcych chorób zakaźnych prof. Ron Dagan z University Medical Center w Beer Szewa. Jego komentarz zamieszczono w raporcie „Szczepienia przeciw Streptococcus pneumoniae: konsekwencje epidemiologiczne wprowadzenia powszechnych szczepień ochronnych przeciw Streptococcus pneumoniae, w pytaniach i odpowiedziach”, który – w zamyśle autorów – ma być kompleksową i opartą na najnowszej wiedzy naukowej odpowiedzią na wątpliwości związane z powszechnych szczepieniami przeciw pneumokokom.

– Chociaż obie szczepionki są korzystne, to przy porównywaniu ogólnego wpływu PCV13 i PCV10, udowodniono zwiększoną ochronę PCV13 przed chorobami pneukomokowymi we wszystkich grupach wiekowych w porównaniu z PCV10. Może to wyjaśniać, dlaczego większość krajów świata rozwiniętego woli korzystać z tej szczepionki – pisze prof. Ron Dagan.

Powszechne i obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom wprowadzono w Polsce w 2017 roku. W programie zalecono do stosowania szczepionkę PCV10. Wybór preparatu podyktowany był przede wszystkim niższą ceną. Jak przekonuje prof. Ron Dagan, niekoniecznie słusznie.

W kontekście epidemiologicznym badania wskazują, że 13-walentna szczepionka PCV oferuje obecnie najszerszy zakres serotypów przeciw pneumokokom i jest jedynym preparatem przeznaczonym dla wszystkich grup wiekowych. Autorzy raportu popierają swoją analizę światowe standardami ochrony przeciw pneumokokom, pochodzącymi ze 143 państw. Jak wyliczają, 73% z nich wykorzystuje szczepionkę PCV13. Ta różnica jest jeszcze bardziej widoczna w Europie, gdzie szczepionka 13-walentna jest wybierana siedem razy częściej niż szczepionka 10-walentna.

Źródło: