50 mln zł więcej na bezpłatne leki

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zwiększa pulę środków finansowych przeznaczonych na bezpłatne leki dla seniorów tym roku o 50 mln zł. Z dodatkowych środków w ramach programu zapewniającego darmowe środki medyczne będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 75 lat.

Program bezpłatne leki dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 roku. Zapewnia on prawo do bezpłatnych leków każdej osobie po 75 roku życia, bez względu na status materialny. Dofinansowaniem objęte są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wskazane w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia (tzw. lista „S”).

Dzięki podpisanej nowelizacji limit wydatków przeznaczonych na program bezpłatne leki dla seniorów „75 plus” zwiększono z 643,3 mln zł na 693,3 mln zł. Jak wskazał inicjator ustawy – rząd – w uzasadnieniu projektu, kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu „uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa”.

Nowa ustawa, która zapewnia dodatkowe 50 mln zł na bezpłatne leki dla seniorów będzie obowiązywać od dnia 1 września 2018 roku.

kup artykuly platne