Inspekcja Handlowa skontrolowała 272 partie produktów

 

Inspektorzy Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę zarejestrowanych produktów tradycyjnych, jak choćby szynka szwarcwaldzka, kiełbasa lisiecka czy ser koryciński. Są one chronione prawnie ze względu na wytwarzanie w tradycyjny sposób i na określonym obszarze. Spośród 272 partii sprawdzonych produktów tradycyjnych w 81 placówkach w całym kraju zastrzeżenia wzbudziło 14%. wskutek kontroli wobec 8 przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne.

– Nieprawidłowości dotyczyły zarówno składu, jak i oznakowania produktów tradycyjnych, między innymi wyższej zawartości soli, tłuszczu lub wody w stosunku do wartości deklarowanych. Ponadto brakowało informacji o wartości odżywczej lub była ona niewłaściwie przedstawiona: w języku obcym, nieczytelna lub zaprezentowana niezgodnie z przepisami – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podaje UOKiK, nierzadkie były również rozbieżności między zawartością etykiety producenta a etykiety doklejonej w sklepie. W dwóch przypadkach produktów tradycyjnych oznakowanie było sprzeczne z właściwościami wskazanymi we wnioskach o zarejestrowanie na liście produktów tradycyjnych.

– W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa skierowała informację do organów nadzoru sanitarnego i 4 do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wszczęła także postępowania administracyjne wobec 8 przedsiębiorców w związku z wprowadzaniem przez nich do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu – poinformował UOKiK.

kup artykuly platne