Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację

 

Ministerstwo Zdrowia ocenia obowiązujące przepisy prawne w zakresie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) jako niespełniające zakładanej funkcji. W związku z negatywną oceną funkcjonowania dokumentu resort zamierza wprowadzić zmiany. Projekt nowelizacji już powstał i został skierowany do konsultacji i opiniowania.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wskazano, że – z wyjątkiem województwa śląskiego – dotychczas nie została ona wydana świadczeniobiorcom. Z tego względu dotyczące jej przepisy są obecnie martwe.

– Zaproponowana propozycja nowelizacji ma to zmienić, wprowadzając rozwiązania, które uruchomią proces wydawania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla populacji osób pełnoletnich w Polsce oraz korzystania przez te osoby z funkcjonalności potwierdzania obecności w placówkach ochrony zdrowia podczas wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzenia wykonania świadczeń opieki zdrowotnej – przekonuje Ministerstwo Zdrowia.

Zmiany w prawie uzasadnione wydają się resortowi tym bardziej, że Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego to rozwiązanie przejściowe, które ma obowiązywać do czasu wprowadzenia dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

– Docelowo zatem podstawowym środkiem identyfikacji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia będzie dowód osobisty z warstwą elektroniczną. W okresie przejściowym funkcję KUZ obok dokumentu wydawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mogła spełniać także publiczna aplikacja mobilna udostępniana przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji – wyjaśnia resort zdrowia.

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji, Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego miałyby być wydawane najpóźniej od 1 lipca 2020 roku.

Źródło: