Zgierskie szkoły wśród najlepszych

 

Miasto Zgierz otrzymało certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2017”. Uroczysta Gala Finałowa z udziałem przedstawicieli Miasta odbyła się w minioną sobotę 9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Widocznym efektem wyróżnienia będzie możliwość posługiwania się przez miejskie szkoły godłem promocyjnym.

– Przyznanie nam tego najbardziej prestiżowego wyróżnienia w obszarze oświaty w Polsce to dla nas ogromny zaszczyt – mówi Marek Lipiec naczelnik wydziału edukacji urzędu miasta. – Tym bardziej, że nasze miasto otrzymało je po raz pierwszy w historii. To, że zostaliśmy zauważeni, oznacza że wysiłki organizacyjne i kreatywne zgierskiego środowiska oświaty idą w dobrą stronę; że mamy wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży; że w końcu możemy pochwalić się innowacjami, które wzbogacają kanon tak zwanych dobrych praktyk.

Prócz wspomnianego certyfikatu, Gmina Miasto Zgierz otrzymała jeszcze jedno, nadzwyczajne wyróżnienie „Lidera Jakości Kształcenia”. Jest ono przyznawane – jak czytamy na certyfikacie – samorządom, „które w szczególny sposób troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST”.

Wśród osiągnięć zgierskich placówek oświatowych warto wymienić choćby kilka z ostatnich sukcesów: wdrożenie projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów”, program dwujęzyczności dzieci, powołanie do życia oddziałów sportowych i inwestycje w infrastrukturę sportową, obowiązkową naukę szachów i naukę programowania czy termomodernizację placówek oświaty. Podsumowując sukcesy, należy również wspomnieć o uruchomieniu Zgierskiego centrum wsparcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, gdzie pomoc uzyskują między innymi uczniowie z dysleksją, dyskalkulią, ADHD czy autyzmem. Tym, co również można uznać za sukces, była „bezbolesna” reorganizacja placówek oświatowych, jaką wymusiło wdrożenie rządowej reformy edukacji.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd