Zgierz. Prelekcje ekologiczne

W zgierskich szkołach i przedszkolach rozpoczęły się prelekcje, podczas których dzieci i młodzież poznają tajniki pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Dowiedzą się także, w jaki sposób oszczędza się ją i dostarcza do odbiorców. W ramach zajęć zostaną także zaprezentowane niektóre materiały i urządzenia  wykorzystywane podczas prac termomodernizacyjnych (np. służący do docieplania styropian czy też lampy LED). Prelekcje odbywają się do 27 marca.

 

To pierwszy etap projektu edukacyjnego, skierowanego do zgierskich uczniów w ramach, będącego komponentem projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Zgierzu”. Kolejnym etapem edukacji ekologicznej będzie konkurs w różnych grupach wiekowych. Przedszkolaki zostaną zaproszone do wykonania pracy plastycznej, obrazującej oszczędzanie energii w przedszkolu („OszczędzaMY energię w przedszkolu”), uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej zostaną poproszeni o wykonanie fotografii na temat „OszczędzaMY energię w domu”, obrazującej oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Z kolei zadaniem gimnazjalistów będzie przygotowanie logotypu akcji „Zgierz – naturalnie oszczędzaMY energię”. Termin oddania prac upływa 21 kwietnia. Nagrody to lampki, ładowarki i zabawki solarne.