Zgierz. Włączenie cyfrowe seniorów

Miasto Zgierz we współpracy z firmami Skomur i Euron będzie realizowało szkolenia informatyczne dla najstarszych mieszkańców. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 3 marca 2017 r. przez prezydenta miasta, Przemysława Staniszewskiego oraz zgierskich przedsiębiorców: Karola Pruskiego i Edwarda Bienia.

 

Wstępnie zaplanowano, że zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w Szkole Podstawowej nr 4. Poprowadzą je informatycy ze Skomuru i Euronu. Cykl 5 spotkań wystartuje 3 kwietnia o 16.30. Uczestnicy nauczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu, w tym ze stron WWW i portali społecznościowych. Szkolenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie starszych mieszkańców i mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz edukację międzypokoleniową.

 

Więcej informacji można uzyskać w Zgierskim Centrum Seniora. Tam też odbywają się zapisy.